Užsiėmimai - Kaina

 
Užsiėmimų kaina už vieną mėnesį:

Suaugusiems ( trys užsiėmimai į savaitę)  - 50 € 

P.S. Už treniruotes reikia sumokėti iki einamojo
mėnesio 5 dienos.