Aikido - Straipsniai

Interviu su mokytoju Morihiro Saito

Interviu su mokytoju Morihiro Saito

(Danielis Tautanas)
 
Ivama – tai vieta, kurioje mokytojas Morihėjus Uešiba subrandino savo meną. Metai, prabėgę šiame mažame kaimelyje Ibaraki prefektūroje, buvo lemiami Didžiojo Mokytojo sukurtam aikido. Privilegijuotas šio periodo liudininkas, daugiau nei 20 metų buvęs artimiausias kūrėjo mokinys, mokytojas Morihiro Saito maloniai atsakė į mūsų klausimus. Danielis Tautanas, mokytojo Saito mokinys, atliko interviu žurnalo „Arts et Combats“ vardu, vienos iš viešnagių Ivamoje metu.
 
Mokytojau Saito, jūs praleidote daug metų su Didžiuoju Mokytoju Ivamoje. Tai buvo esminiai aikido vystymosi metai. Ar galėtumėte mums papasakoti, kiek metų mokytojas Uešiba mokė Ivamoje?
 
Didysis Mokytojas pradėjo mokyti Ivamoje Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje ir mokė iki pat savo mirties 1969 metais. Tiesą sakant, paskutinę pamoką jis pravedė Ibaraki Universitete 1969 metų vasario 1 dieną.
 
Ar Ivamoje Didysis Mokytojas turėjo daug mokinių?
 Ne, tuo metu Ivamoje nebuvo daug mokinių. Iš esmės, Didžiojo Mokytojo mokiniai atvykdavo iš visos Japonijos, netgi iš tokių atokių vietų kaip Kiušiu, Akita ir Osaka. Jie tapo garsiais mokytojais, pavyzdžiui mokytojas Koiči Tohėjus ir mokytojas Tadaši Abe.
 
 Kokius esminius pokyčius aikido atliko Didysis Mokytojas Ivamos periodu?
 Didysis Mokytojas pakeitė daugelį dalykų. Jis pritaikė senąsias technikas taip, kad jos taptų racionalesnės. Taip pat suteikė vienodą svarbą kardo, lazdos ir beginklės technikos sąryšiui. Būtent tuo metu Didysis Mokytojas galutinai sukūrė tokį aikido, kokį  visada tikėjosi realizuosiąs.
 
Kas buvo svarbiausia Didžiojo Mokytojo mokyme Ivamoje?
Didysis Mokytojas įsisavino daug įvairių technikų, kurias išmoko iš senų džiudžiutsu mokyklų ir tradicinių japonų kovų menų. Jis perėmė esminius tų menų elementus, suklasifikavo technikas ir sukūrė kovos meną, apie kurį visada svajojo.
 
 Kokią reikšmę Didysis Mokytojas teikė ginklų technikų mokymui Ivamoje?
 Didysis Mokytojas sakė, kad ginklų technikos yra identiškos beginklėms technikoms. Forma ir judesiai yra tie patys. Aikido judesiai nesikeičia, nepriklausomai nuo to, esate su ginklu ar be jo.
 
 Mokytojau, ar galėtumėte įvardinti „Arts et Combats“ skaitytojams, katos, kurią mokė Didysis Mokytojas, prasmę?
 Viskas, kas naudojama katoje, yra paremta aikido logika. Aikido buvo pabaigtas sujungus kardą, lazdą ir beginklius veiksmus. Jei pašalinti nors vieną iš šių elementų, aikido taps nepilnas. Niekada nesusidursite su problemomis, kol laikotės pagrindinių Didžiojo Mokytojo nurodymų.
 
 Mokytojau Saito, ištikimai saugodamas Didžiojo Mokytojo mokymą, jūs daug reikalaujate praktikuoti „kihon“ ir „kinonagare“. Gal galėtumėte mums papasakoti apie šiuos du aikido praktikos aspektus?
 „Kihon“ pradedamas nuo tvirto sugriebimo, kitaip tariant, technika neatliekama tol, kol jūsų tvirtai nesugriebia partneris. Visos pagrindinės technikos turi būti praktikuojamos lėtai, sąžiningai ir tiksliai. „Kinonagare“ yra loginė “kihon” tąsa. Šiuo atveju techniką pradedate atlikti, nelaukdami, kol partneris jus sugriebs tvirtai. Atliekant šią techniką ypač svarbu nenutrūkstantys judesiai.
 
 Ar Didysis Mokytojas vykdavo mokyti į kitas treniruočių sales?
 Taip, Didysis Mokytojas vykdavo į Hombu treniruočių salę Tokijuje ir treniruočių sales Kansai ragione.
 
 Ar šių kelionių metu Didžiojo Mokytojo mokymas skyrėsi nuo mokymo Ivamoje?
 Jo mokymas kitose vietose nesiskyrė. Išskyrus tai, kad Ivamoje jis skirdavo laiko mokinių klaidoms taisyti. Didysis Mokytojas keliaudavo mokyti trumpais, trijų dienų laikotarpiais, todėl daugelį technikų galėdavo parodyti tik kartą ir neturėjo galimybės taisyti mokinių.. Jie negalėjo išmokti technikų pilnai. Per tokį trumpą laiko tarpą išmokti technikas buvo neįmanoma! Tačiau pats Didžiojo Mokytojo mokymas visada buvo toks pats.
 
 Mokytojau, ką Mokytojui Uešibai reiškė Ivamos treniruočių salė?
 Ivama buvo ta vieta, kurioje Didysis Mokytojas pats praktikavo aikido. Didysis Mokytojas pastatė aiki šventyklą priešais treniruočių salę. Būtent Ivamos treniruočių salėje jis paskyrė savo gyvenimą aikido kelio studijoms.
Daniel Toutain (Vertė R. Savickaitė, redagavo D. Jablonskis)