Aikido - Straipsniai

Ginklai ir Aikido. Paskutinis žodis?

Jau seniai vyksta diskusijos ar Aikido yra privalomas ginklų treniruotės. Mes abiem pusėms suteikdavome išreikšti savo nuomonę mūsų žurnalo puslapiuose. Aš jau seniai seku diskusijų eigą ir pats jose dalyvavau. Dabar aš norėčiau parašyti apie kelis faktus, kuriuos minėjau kitur.
Pirmiausia, būtu protinga pradėti iš pat pradžių, kad išsiaiškintume, ką reiškė ginklų techniką Morihei Ueshiba. Vietoj to, kad įsitraukti į ilgą istorijos nagrinėjimą, aš norėčiau pateikti keletą faktų, susijusių su šiuo klausimu. Per praėjusius 10 metų mes pakankamai daug esame surinkę ir išspausdinę istorinės medžiagos, kokią įtaką Aikido darė Daito Ryu Aikijutsu. Ueshibos mokytojas, Sokaku Takeda, buvo puikus kardo meistras ir ginklų ekspertas, kuris daug savo treniruočių laiko praleido mokydamasis įvairios ginklų technikos. Takeda, tik įstatymams uždraudus nešioti kardus, pagrindinį dėmesį skyrė jujutsu technikai (iš pagarbos įstatymams).Takedos Bujutsu technika buvo labai įvairiapusiška ir mes niekaip negalime teigtį, kad pagrindinis dėmesys buvo skiriamas jujutsu technikai. Daito Ryu technika yra pagrįsta kardo technikos principais.
 
Kitas faktas: pradedant nuo 1942 m. iki penktojo dešimtmečio pabaigos, Morihei Ueshiba paraleido labai daug laiko savo dojo Iwamoje, eksperementuodamas su aikiken ir jo. Vienas iš pagrindinių to meto mokinių buvo Morihiro Saito, kuris yra tiesioginis liudininkas ir dalyvis to proceso ir mokymosi. Dabar mes galime pastebėti kiek daug pastangų O'Sensei įdėjo į šį darbą, žvelgiant į Morihiro Saito Aikido.
Viena iš kritikų viso aukščiau paminėto būtų ši: O'Sensei su ginklais paprasčiausiai “kvailiodavo” ir niekada iš tikrųjų nevystė šios šakos į išbaigtą ir vientisą sistemą, kaip pavyzdžiui buvo išvystyta jo taijutsu. Šios kritikos problema yra tai, kad beveik yra neįvertintas O'Sensei 20 metų darbas. Tai buvo pakankamas laiko tarpas, per kurį toks kovos meno žinovas, kaip Morihei Ueshiba galėjo į savo techniką įjungti ginklų technikas. Dar 1937m. įkūrėjas įtraukė į Kobukan Dojo mokymo programą tradicinę mokyklą Kashima Shinto Ryu. Jo kraujo priesaika yra tos mokyklos registracinėje knygoje. Be to, dar paminėčiau, kad daug bendrų Aikido techninių terminų yra kilę iš kenjutsu. Tokio tipo žodžiai kaip tegatana, shomenuchi, yokomenuchi ir shihonage aiškiai atspindi pagrindinias fechtavimo žinias. Analogiškai, imant aikido iriminage metodą, kuris yra pagrindinis stumimo ir įėjimo su kardu judesys. Praktiškai, visa irimi arba įėjimo koncepcija yra paimta iš kardo technikos.

Ginklų technikos mokymasis ir praktika buvo ilgalaikė įkūrėjo aistra. Tie, kurie teigia atvirkščiai, tai jie arba blogai žino Aikido istoriją arba tai daro iš politinių motyvų. Taip, tai yra istorinis faktas, kad įkūrėjas uždraudė aikiken ir jo praktika Aikikai Hombo Dojo, išskyrus SAITO SENSEI KLASES. Aš pasakyčiau, tai pakankamas faktas šiuo klausimu. Tada turėtų kilti nuostaba, kai Hombu Dojo šiandien viešai skelbia – aš turių omenyje išspasdintus Dojo – cho Moriteru Ueshiba ir 8 dan Masatake Fujita komentarus, kad ginklų technikos mokymas nėra sudėtinė Aikido dalis?

Atsakymas į šitą klausimą, ar ištikrųjų į Aikido įeina ginklų technikos mokymasis, priklauso nuo to autoriteto pas kurį Jūs praktikuosite. Nėra priimto universalaus sprendimo kas yra Aikido technika ar filosofija. Tuo tarpu, vidutinis praktikuojančių skaičius žiūrės į savo vadovą kaip į aukščiausią ir neginčytiną autoritetą. Netgi organizacija negali įpiršti savo požiūrio dėl treniruočių turinio induvidaliuose dojo, jeigu jie nenori priimti ir prisilaikyti griežtų instrukcijų rinkinio. Toks požiūris rimtai stabdo augimą, kaip nekartą buvo atsitikę.
Kaip, pavyzdžiui, kas buvo auksčiau pasakyta, Aikikai Hombu Dojo ribose, kurios oficiali pozicija, kaip mes matėme yra ta, kad šį organizacija išmetė iš savo mokymo programos treniruotes su ginklais. Bet šios organizacijos žinomi mokytojai - tokie, kaip Shoji Nishio, Nobuyoshi Tamura, Kazuo Chiba, Mitsunari Kanai bei daugelis kitų yra įtraukę į savo mokymo programas iaido. Niekas iš šios organizacijos vadovų nebandė tai sustabdyti.
 
Niekada nebus aiškaus atsakymo į klausimą, susijusį su ginklais ir Aikido, kuris patenkintų kiekvieną. Visos diskusijos pasaulyje dėl vieno ar kito aspekto, vistiek negalės pakeisti šio fakto. Tie, kurių mokytojai gina ginklų praktikavimo Aikido mene poziciją arba tie, kurie prisilaiko pozicijos, kad ginklų mokymasis Aikido yra taijutsu technikos papildymas, tie ir pasiliks prie savo nuomonės. Tie, kurie buvo ir yra įsitikinę, kad ginklų technika Aikido jiems trukdo arba trukdys taijutsu technikos progresui, jie atmes ginklų apmokymą apskritai ir išsigalvos prietarų tam, kad pateisintų savo poziciją, nuomonę.
Ar tai yra paskutinis žodis šiuo klausimu? Aš tuo abejoju, bet aš tikiuosi parašyti keletą naujų straipsnių, susijusių su šiomis diskusijoms.
Stanley Pranin, vertė D.Jablonskis