Apie mus - Aikido linija

\"O-Sensėjus
 
Morihėjus Uešiba O-Sensėjus
(1883-1969)
 
Jaunystėje Morihėjus Uešiba studijavo įvairius klasikinius Japonijos kovos menus. Nuo 1942 metų iki gyvenimo pabaigos jis gyveno Ibaraki prefektūroje Ivamos kaime.
Tuo laikotarpiu remdamasis klasikiniais ginkluotos ir beginklės kovos metodais Morihėjus Uešiba O-Sensėjus (Didysis Mokytojas) sukūrė Aikido.
Kovos menas, išvystytas O-Sensėjaus gyvenimo Ivamoje metu, yra vadinamas Takemusu Aikido.
 
 
 
 
\"Sensėjus
Sensėjus Morihiro Saito
(1928-2002)
 
Sensėjus Morihiro Saito, 9 Dan, pradėjo studijuoti Aikido 1946 metais Ivamos dodžio Japonijoje. Jis buvo ilgiausiai pas kūrėją mokęsis mokinys, kuris tapo O-Sensėjaus Aikido kūrimo proceso dalyviu. Jis vienintelis tikrasis Aikido ginklų specialistas, kurio mokymo metodas tapo aukštos kokybės standartu visame pasaulyje. Neprilygstamas beginklių technikų specialistas Sensėjus Saito akcentavo tarpusavio ryšį tarp šių dviejų treniravimosi formų, taip išsaugodamas originalius Aikido pagrindus sukurtus 
O-Sensėjaus Morihėjaus Uešibos .
 
 
\"Sensėjus
 Ulf Evenas Shihan
 
Shihan Ulf Evenas, 7 Dan, pradėjo studijuoti Aikido 1968 metais Geteborge, Švedijoje. 1973 metais jis tapo Sensėjaus  Saito učideši (artimu mokiniu) Ivamos dodžio Japonijoje. Shihan Evenas  yra vienas iš kvalifikuočiausių Aikido ginklų ir beginklių technikų specialistų ir buvo  paskirtas Sensėjaus Saito  atstovu Europos šalims. Shihan Evenas  nuosekliai perteikia savo mokytojo, Sensėjaus Saito, mokymo metodiką daugeliui Iwama Takemusu Aikido pasekėjų visame pasaulyje, taip pratęsdamas O-Sensėjaus Aikido.
 
 
\"Gintaras
Gintaras Sabukas Shidoin
 
Gintaras Sabukas, Shidoin  6 Dan aikido, pradėjo studijuoti Aikido 1993 metais Vilniuje, Lietuvoje. 1999 metais jis tapo Sensėjaus Evenas učideši (artimu mokiniu) Geteborgo Aikido klube, Švedijoje. Nuo tada Gintaras Sabukas nuolat dalyvauja Sensėjaus Evenas organizuojamose učideši stovyklose ir seminaruose Europoje bei Lietuvoje. Gintaras Sabukas yra Ulf Evenas Aikido                                                Centro vyr. instruktorius.